КІНДЕР-МАРАФОН

З 4 листопада по 19 грудня оголошуємо “Кіндер-марафон” в гіпермаркеті “Там Там Сімейні традиції”.

Збирайте печатки (штами) в акційному буклеті та обмінюйте їх на іграшку з шоколадом “Kinder Сюрприз”.

– Зібрані 10 печаток дають змогу обміняти акційний буклет на один Kinder Сюрприз, 20г;
– Зібрані 20 печаток дають змогу обміняти акційний буклет на 3 Kinder Сюрпризи, 20г;
– Зібрані 40 печаток дають змогу обміняти акційний буклет на 1 великий Kinder Сюрприз, 220г.

1 чек з сумою понад 150 грн. дає змогу отримати ЛИШЕ одну печатку, обмін заповненого акційного буклета на “Kinder сюрприз» здійснюється на інформаційному відділі гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”. Акційний буклет Ви можете отримати на касі гіпермаркету.

Одночасно з відміткою (штампом) на акційному буклеті, відмітка також ставиться на чек, який потрібно зберігати до моменту обміну акційного буклету на подарунок (пред’явити на інформаційному відділі під час обміну).

*Під обміном мається на увазі купівля кіндера за 0,50 грн.

Термін дії акції з 4.11.2020 по 19.12.2020 року включно.

  1. Організатор Акції.

1.1. Організатором Акції “Кіндер-марафон” (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі – «Організатор»).

1.2. Акція триває з 04.11.2020 року по 19.12.2020 року включно (надалі – «акційний період») у гіпермаркеті Там Там: м. Луцьк, пр. Соборності, 43.

  1. Учасники Акції.

2.1. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала всі вимоги даних Правил.

  1. Умови участі в Акції.

3.1. Початком участі в Акції вважається отримання буклета у касира або на інформаційному відділі гіпермаркету Там Там, в якому учасник Акції буде збирати штампи.

3.2. Для того, щоб прийняти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил і бажає отримати Подарунок Акції необхідно:

3.2.1. Здійснити покупку в гіпермаркеті «Там Там» на суму понад 150 гривень і отримати відмітку (штамп) в акційному буклеті на касі гіпермаркету. Штампи можна отримати в касира після оплати за покупки. Штампи ставляться у буклет, який має кожен учасник Акції.

3.2.2. Одночасно з відміткою (штампом) на акційному буклеті, відмітка також ставиться на чек, який потрібно зберігати до моменту обміну акційного буклету на подарунок.

3.2.3 1 чек з виконаними умовами дає змогу отримати ЛИШЕ одну печатку

3.2.4. Зібрані 10 печаток дають змогу отримати один кіндер

3.2.5. Зібрані 20 печаток дають змогу отримати 3 кіндери

3.2.6. Зібрані 40 печаток дають змогу отримати 1 великий кіндер

3.2.7. Кіндер або кіндери можна отримати шляхом обміну на буклет, з відповідно наявною кількістю штампів та чеків з штампами на подарунок, обмін здійснюється на інформаційному відділі гіпермаркету Там Там.

3.2.8. Під обміном мається на увазі купівля кіндера, або кіндерів за 0,50 грн.

3.3. Учасник Акції, який бажає отримати Подарунок може зробити необмежену кількість Акційних покупок у період проведення акції.

3.4. Факт участі в акції означає повну згоду учасників з правилами його проведення. Чеки як приймають участь в акції «Кіндер-марафон» не можуть приймати участі в інших акціях.

  1. Подарунки Акції.

4.1. Під Подарунком мається на увазі:

4.1.1. 10 зібраних штампів – одне «Яйце шоколадне Kinder Сюрприз, 20г»

4.1.2. 20 зібраних штампів – три «Яйця шоколадних Kinder Сюрприз, 20г»

4.1.3. 40 зібраних штампів – одне «Яйце шоколадне Kinder Сюрприз, 220г»

  1. Обмеження.

5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом не допускається.

5.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у цих Офіційних Правилах.

5.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

  1. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.

6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті tamtam.com.ua та у куточку споживача.

6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

  1. Інші умови.

7.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання Подарунка Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунку, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

7.4. Беручи участь в акції учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».