«-50% на Емальпосуд ZAUBERG в супермаркеті «Express Там Там»

– 50% на якісний емальпосуд ZAUBERG в супермаркеті “Express Там Там”

Здійснюйте покупки в супермаркеті “Express Там Там” на суму понад 100грн. та отримуйте знижку -50% емальпосуд ZAUBERG.

Умови акції:

1. За кожен чек сумою понад 100грн. в супермаркеті Ви отримуєте 1 штамп. в акційний буклет та на чек (1 чек = 1 штамп).

2. 15 зібраних штампів в дають змогу придбати 1 одиницю емальпосуду ZAUBERG зі знижкою -50%

Акційний купон Ви можете отримати на касі супермаркету “Express Там Там”.

Одночасно з відміткою (штампом) на акційному буклеті, відмітка також ставиться на чек, який потрібно зберігати до моменту обміну акційного буклету на подарунок (пред’явити на інформаційному відділі під час обміну).

Акція діє: з 04.11.2020 по 31.12.2020р.

*Кількість акційного товару обмежена.

Офіційні правила акції «-50% на Емальпосуд ZAUBERG» в супермаркеті «Express Там Там»

  1. Організатор Акції.

1.1. Організатором Акції “-50% на Емальпосуд ZAUBERG” (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі – «Організатор»).

1.2. Акція триває з 04.11.2020 року по 31.12.2020 року включно (надалі – «акційний період») у супермаркеті «Express Там Там»: м. Луцьк, пр. Відродження, 14а.

  1. Учасники Акції.

2.1. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала всі вимоги даних Правил.

  1. Умови участі в Акції.

3.1. Початком участі в Акції вважається отримання буклета у касира або на інформаційному відділі супермаркету «Express Там Там», в якому учасник Акції буде збирати штампи.

3.2. Для того, щоб прийняти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил і бажає отримати знижку в Акції необхідно:

3.2.1. Здійснити покупку в супермаркеті «Express Там Там» на суму понад 100 гривень і отримати відмітку (штамп) в акційному буклеті на касі супермаркету. Штампи можна отримати в касира після оплати за покупки. Штампи ставляться у буклет, який має кожен учасник Акції.

3.2.2. Одночасно з відміткою (штампом) на акційному буклеті, відмітка також ставиться на чек, який потрібно зберігати до моменту обміну акційного буклету на знижку на продукцію, яка приймає участь в акції.

3.2.3 1 чек з виконаними умовами дає змогу отримати ЛИШЕ один штамп.

3.2.4. Зібрані 15 печаток дають змогу отримати одноразову знижку -50% на одну одиницю товару Емальпосуду ZAUBERG

3.2.5. Знижку -50% на одну одиницю товару Емальпосуду ZAUBERG можна отримати шляхом обміну на буклет, з відповідно наявною кількістю штампів та чеків з штампами.

3.3. Учасник Акції може зробити необмежену кількість Акційних покупок у період проведення акції.

3.4. Факт участі в акції засвідчує повну згоду учасників з правилами його проведення. Чеки які задіяні в акції «“-50% на Емальпосуд ZAUBERG» не можуть бути задіяні в інших акціях.

  1. Обмеження.

4.1. Заміна знижки на акційну продукцію грошовим еквівалентом не допускається.

4.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості акційного товару, вказаних у цих Офіційних Правилах.

4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

  1. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.

5.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті tamtam.com.ua та у куточку споживача.

5.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

  1. Інші умови.

6.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою участі в Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання знижки, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

6.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання знижки в межах Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

6.4. Беручи участь в акції учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».