Щосереди, три продуктові корзини – для твоєї родини!

Щосереди, виграйте одну з 3-х продуктових корзин для своєї родини від супермаркету “Express Там Там”

Що для цього потрібно зробити?

1. З 27 листопада по 09 грудня здійснюйте покупки від 200 гривень в супермаркеті “Express Там Там” одним чеком.

2. На звороті чеку пишіть ПІБ, номер телефону та кидайте його в скриньку.

3. Дивіться розіграш продуктових корзин 2 та 9 грудня о 18:30 у прямому ефірі на сторінці “Там Там” у facebook (http://bit.ly/tamtam-fb).

Акція триває: 27.11-09.12.2020 року

1. Організатор Акції

1.1. Організатором розіграшу від супермаркету “Express Там Там” (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Відродження, 14а (надалі – «Організатор»).

1.2. Акція триває з 27.11.2020 року по 09.12.2020 року включно (надалі – «акційний період») у супермаркеті “Express Там Там”: м. Луцьк, пр. Відродження, 14а.

2. Учасники Акції.

2.1 Учасниками Акції можуть бути особи віком від 18 років.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала всі вимоги даних Правил.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил і бажає отримати Подарунок Акції необхідно:

3.1.1 Здійснити покупку в супермаркеті “Express Там Там” на суму від 200 гривень одним чеком.

3.1.2. На звороті чеку потрібно вказати ПІБ, номер телефону та кидайте його в скриньку.

3.2. Розіграш відбудеться 2 та 9 грудня о 18:30 у прямому ефірі на сторінці “Там Там” у Facebook.

3.4. Розіграш відбувається шляхом вибору із лототрону будь-якого випадкового чеку.

3.5. Учасник Акції, який бажає отримати Подарунок може зробити необмежену кількість покупок у період проведення акції. Виграшним може бути один чек одного Учасника Акції.

3.6. Факт участі в акції означає повну згоду учасників з правилами його проведення.

4. Подарунки Акції.

4.1. Під Подарунком мається на увазі розіграш 6 продуктових корзин від супермаркету “Express Там Там”.

4.2 Один учасник розіграшу може перемогти в одному розіграші лише один раз.

5. Обмеження

5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом не допускається.

5.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у цих Офіційних Правилах.

5.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.

6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті tamtam.com.ua, в Там Там у Facebook.

6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

7. Інші умови.

7.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання Подарунка Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунку, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

7.4. Беручи участь в акції учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».