Щодня купуй – витрати мінусуй

Здійснюйте покупки в супермаркеті “Express Там Там” від 200 гривень та отримуйте купон на знижку -20 грн на наступну покупку від 200 гривень.

Купон дійсний до 1.11.2020 року включно.

  1. Організатор Акції

1.1. Організатором Акції «У будні купуй-на вихідні мінусуй» (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі – «Організатор»).

1.2. Акція триває з 2.10.2020 року по 01.11.2020 року включно (надалі – «акційний період») у супермаркеті «Express Там Там»: м. Луцьк, пр. Відродження, 14А.

 

  1. Учасники Акції.

2.1 Учасниками Акції можуть бути особи віком від 18 років.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

 

  1. Умови участі в Акції.

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил необхідно:

3.1.1. У будь-який день, зробити покупку в супермаркеті «Express Там Там» на суму від 200,00 грн.

3.1.2. Отримати від касира купон, з розрахунку один купон за кожні 200,00 грн. витрачених на покупки.

3.2. Один купон знижує вартість наступної покупки на сумму 200,00 грн або більше на 20,00 грн і може бути використаний при наступній покупці протягом акційного періоду.

3.5. Один купон може бути використаний лише один раз по відношенню до кожних витрачених 200,00 грн..

3.6. Факт участі в Акції означає повну згоду учасників з правилами його проведення.

 

  1. Обмеження

4.1. Заміна Купона грошовим еквівалентом не допускається.

4.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Купонів, вказаних у цих Офіційних Правилах.

4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

 

  1. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.

5.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті www.tamtam.com.ua, в соціальних мережах https://www.facebook.com/tamtam.com.ua та у куточку споживача супермаркету «Express Там Там».

5.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

 

  1. Інші умови.

6.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання і використання купону. У випадку відмови Учасника Акції від отримання купону, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

6.2. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання купонів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

6.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7. Дана карта є власність ТОВ «Континіум-Трейд» та підлягає вилученню після її використання. Карта є частиною рекламної акції «Щодня купуй-витрати мінусуй» у 2020 році та може бути використана при здійсненні наступної покупки у супермаркеті «Express Там-Там» що знаходиться за адресою м.Луцьк, пр-т Відродження 14а. Карта може бути використана на наступну покупку до 1 листопада включно, при здійсненні покупки від 200 грн. Користувач, отриманням цієї картки, підтверджує, що він ознайомлений та згоден із правилами акції які розміщені на офіційному сайті https://tamtam.com.ua/. Карта не може бути використана з метою отримання знижки уразі, якщо до переліку товарів входять алкогольні напої та/або тютюнові вироби. Карта не підлягає обміну на грошовий еквівалент. При наявності розбіжностей між зазначеними правилами, переважають останні.