Акція “Файняки”

placeholder image

Незабаром Нове покоління Файняків

1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції ФАЙНЯКИ (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі – «Організатор»).
1.2. Акція триває з 25.03.2021 року по 1.07.2021 року включно (надалі – «акційний період») у гіпермаркеті Там Там: м. Луцьк, пр. Соборності, 43.

2. Учасники Акції
2.1. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала всі вимоги даних Правил.

3. Участь у Акції
3.1. Участь в Акції передбачає можливість зібрати акційні товари – колекцію персонажів ФАЙНЯКИ. Повна колекція акційних товарів складає 6 м’яких іграшок.
3.2. Початком участі в Акції вважається отримання буклета у касира або на інформаційному відділі гіпермаркету Там Там, в якому учасник Акції буде збирати штампи.
3.3. Будь яку м’яку іграшку з колекції ФАЙНЯКИ можна отримати шляхом обміну на буклет з наявними 30 штампами, обмін здійснюється на інформаційному відділі гіпермаркету Там Там. Під обміном мається на увазі купівля ФАЙНЯКІВ за 0,10 грн. Штампи можна отримати в касира після оплати за покупки. Штампи ставляться у буклет, який має кожен учасник Акції.

4. Способи отримання фішок
4.1. Один (синій) штамп видається касиром за кожні  200 гривень в чеку, оплачений в гіпермаркеті Там Там.

5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.
6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті www.tamtam.com.ua, в соціальних Facebook та у куточку споживача гіпермаркету Там Там.
6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

7. Інші умови.
7.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання Подарунка Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунку, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.2. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.
7.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».