Тижні брендів

Тиждень ТМ Лімо

Тиждень ТМ Лімо триває 4 – 10 серпня 2020

Знижки на товари ТМ Лімо

Розіграш 5 Power Bank та 10 ящиків морозива.

Умови:

  • придбайте від 3 товарів ТМ Лімо в одному чеку,
  • підпишіть чек та вкиньте у акційну скриньку на інформаційному відділі.

Результати розіграшу у прямому ефірі на сторінці Там Там у Facebook 11 серпня о 09:00

1. Організатор Акції

1.1. Організатором Акції “Тиждень ТМ Лімо” (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі – «Організатор»).

1.2. Акція триває з 4.08.2020 року по 10.08.2020 року включно (надалі – «акційний період») у гіпермаркеті Там Там: м. Луцьк, пр. Соборності, 43.

2. Учасники Акції.

2.1 Учасниками Акції можуть бути особи віком від 18 років.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала всі вимоги даних Правил.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил і бажає отримати Подарунок Акції необхідно:

3.1.1 Придбати в гіпермаркеті Там Там від 3 товарів ТМ Лімо одним чеком.

3.1.2. Підписати чек та опустити його в лототрон, який знаходиться у відділі інформації.

3.2. Розіграш відбудеться 11 серпня о 09:00 у прямому ефірі на сторінці гіпермаркету Там Там у Facebook

3.3. У зв’язку з карантинними обмеженнями розіграш відбудеться без участі Учасників в онлайн режимі.

3.4. Розіграш відбувається шляхом вибору із лототрону будь-якого випадкового чеку.

3.5. Учасник Акції, який бажає отримати Подарунок може зробити необмежену кількість Акційних покупок у період проведення акції. Виграшним може бути один чек одного Учасника Акції.

3.6. Факт участі в акції означає повну згоду учасників з правилами його проведення.

4. Подарунки Акції.

4.1. Під Подарунком мається на увазі 5 Power Bank та 10 ящиків морозива від ТМ Лімо.

5. Обмеження

5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом не допускається.

5.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у цих Офіційних Правилах.

5.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.

6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті tamtam.com.ua, в Там Там у Facebook та у куточку споживача.

6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

7. Інші умови.

7.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання Подарунка Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунку, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

7.4. Беручи участь в акції учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».