Тижні брендів

Тиждень TM "Молокія"

Тиждень ТМ “PRESIDENT” з 19 січня по 25 січня 2021 року

Приймайте участь у розіграші тижню брендів та ВИГРАВАЙТЕ термочашку, кавоварку, навушники, монітор або акустичну систему від ТМ “PRESIDENT”.

Умови:

  • Придбайте будь-яку продукцію ТМ “PRESIDENT” у гіпермаркеті “Там Там Сімейні традиції” від 3-х одиниць у чеку.
  • На звороті чеку напишіть ПІБ, номер телефону та киньте його в акційну скриньку яка знаходиться на інформаційному відділі.

Результат розіграшу відбудеться у прямому ефірі на сторінці Там Там у Facebook 26 січня о 09:00

1. Організатор Акції 

1.1. Організатором Акції “Тиждень ТМ “PRESIDENT” (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум – Трейд», м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі – «Організатор»).

1.2. Акція триває з 19.01.2021 року по 25.01.2021 року включно (надалі – «акційний період») у гіпермаркеті Там Там: м. Луцьк, пр. Соборності, 43.

2. Учасники Акції.

2.1 Учасниками Акції можуть бути особи віком від 18 років.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала всі вимоги даних Правил.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил і бажає отримати Подарунок Акції необхідно:

3.1.1 Придбати будь-яку продукцію власної ТМ “PRESIDENT” у гіпермаркеті “Там Там Сімейні традиції” від 3-х одиниць у чеку.

3.1.2. Підписати чек та опустити його в лототрон, який знаходиться у відділі інформації.

3.2. Розіграш відбудеться 26 січня о 09:00 у прямому ефірі на сторінці гіпермаркету Там Там у Facebook

3.3. У зв’язку з карантинними обмеженнями розіграш відбудеться без участі Учасників в онлайн режимі.

3.4. Розіграш відбувається шляхом вибору із лототрону будь-якого випадкового чеку.

3.5. Учасник Акції, який бажає отримати Подарунок може зробити необмежену кількість Акційних покупок у період проведення акції. Виграшним може бути один чек одного Учасника Акції.

3.6. Факт участі в акції означає повну згоду учасників з правилами його проведення.

4. Подарунки Акції.

4.1. Два продуктових набори або два планшети від ТМ “PRESIDENT”.

5. Обмеження

5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом не допускається.

5.2 Один учасник розіграшу може перемогти в одному розіграші лише один раз.

5.3. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у цих Офіційних Правилах.

5.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної Акції.

6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті tamtam.com.ua, в Там Там у Facebook та у куточку споживача.

6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

7. Інші умови.

7.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання Подарунка Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунку, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

7.4. Беручи участь в акції учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».