БІЛЬШЕ купуєш БІЛЬШЕ отримаєш

До закінчення акції залишилось

2020/09/13 23:00:00
 1. За кожні 100 витрачених гривень в чеку Ви отмаєте 1 штамп;
 2. Максимальна кількість, що ставиться за одну покупку – 5 штук;
 3. Усі зібрані штампи обміняйте на КУПОН для отримання грошової знижки на наступну покупку;
 4. За кожні:
  • 10 штампів Ви отримаєте КУПОН на 50грн
  • 20 штампів Ви отримаєте КУПОН на 100грн
  • 30 штампів Ви отримаєте КУПОН на 200грн
  • 40 штампів Ви отримаєте КУПОН на 300грн

*Купон не обмінюється на грошовий еквівалент

Акція діє тільки в супермаркеті EXPRESS Там Там Луцьк, п.Відродження, 14А

Акція триває з 13 липня по 13 вересня 2020 року

1. Організатор Акції

1.1. Організатором Акції «Більше купуєш – Більше отримаєш» (надалі – «Акція») є ТОВ «Континіум -Трейд» м. Луцьк, пр. Соборності, 43. (надалі –«Організатор»).

1.2. Акція триває з 13.07.2020 року по 13.09.2020 року включно (надалі – «акційний період») у супермаркеті «Експрес Там Там»: м. Луцьк, пр. Відродження, 14а (місце проведення Акції);

2. Учасники Акції.

2.1. Учасниками Акції можуть бути особи віком від 18 років (надалі – «Учасники Акції»), які здійснили покупку у супермаркеті « Експрес Там Там» протягом акційного періоду та є Учасниками програми лояльності «Скарбничка».

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги даних Правил та умови Акції.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам цих Офіційних Правил і бажає отримати Знижку Акції необхідно:

3.1.1. Протягом періоду проведення Акції здійсніть покупку у супермаркеті « Експрес Там Там» на суму понад 100,00 грн Ви отримаєте 1 штамп

3.1.2. За кожні 100 витрачених гривень в чеку на касі Касир ставить печатку, максимальна кількість, що ставиться за одну покупку – 5 штук.

3.1.3. Усі зібрані штампи обміняйте на КУПОН для отримання грошової знижки на наступну покупку

3.1.4. За кожні 10 штампів Ви отримаєте КУПОН на 50грн 20 штампів Ви отримаєте КУПОН на 100грн 30 штампів Ви отримаєте КУПОН на 200грн 40 штампів Ви отримаєте КУПОН на 300грн

3.2. Факт участі в акції означає повну згоду учасників з правилами його проведення.

4. Отримання Заохочення.

4.1.1. Для того, щоб отримати Купон потрібно зібрати усі штампи зазначені на брошурі.

4.1.2. Купони та брошури після обміну (використання) залишаються у касира.

5. Обмеження.

5.1. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається.

5.2.Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочень Учасникам Акції після їх одержання, та за неможливість Учасником Акції та/або скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин.

5.3. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організаторів Акції обставини.

5.4. Отримання та використання Заохочень допускається лише особами, які є Учасниками Акції та в місці проведення Акції. Не допускається будьякі дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.

5.5. У разі виявлення Учасника, який зловживав (зловживає) правилами, передбаченими умовами даної Акції, Організатор залишає за собою право припинити участь такої особи в акції в будь-який момент, а також залишає за собою право вимагати відшкодування збитків від будь-яких таких осіб у повному обсязі. Під такими зловживаннями розуміються зокрема, але не виключно дії, які повністю залежать від рішень особи і стали причиною отримання Заохочення.

5.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає

6. Інформування про умови Акції.

6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на сайті tamtam.com.ua та у куточку споживача.

6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

7. Інші умови.

7.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання знижки на акційний товар.

7.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті tamtam.com.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

7.4. Беручи участь в акції учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений із правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».